1.    
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka
Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających
się na stronie internetowej https://akademiageozoo.pl/. Dążąc do zapewnienia
jak najlepszej ochrony danych osobowych, pragniemy zapewnić, że chronimy Twoje
dane osobowe na najwyższym poziomie, a w niniejszym dokumencie znajdziesz
wszystkie informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

1.2.  Kto jest Administratorem danych osobowych?

1.2.1. 
Administratorem strony i danych osobowych
jest Agnieszka Seweryńska – Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana
Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862952381, REGON: 522707327.

1.3.  Jak się skontaktować z Administratorem?

1.3.1. 
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag
dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

a)    
pod adresem e-mail: akademia@geozoo.pl

b)    
pod numerem telefonu: (+48) 690-345-350

c)    
korespondencyjnie: ul. Cypriana Kamila
Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych

1.3.2. 
Żądanie poprawienia lub usunięcia danych
osobowych należy zgłosić nam na adres: akademia@geozoo.pl.

1.4.  Naszym celem jest należyte informowanie o
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W niniejszej
Polityce Prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych
osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach
z tym związanych.

2.    
DEFINCJE

2.1.  Administrator – Agnieszka Seweryńska –
Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych,
NIP: 8862952381, REGON: 522707327.

2.2.  Użytkownik – każdy podmiot przebywający
na stronie i korzystający z niej.

2.3.  Strona i/lub Serwis – strona
internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem
https://akademiageozoo.pl/.

2.4.  Newsletter – oznacza bezpłatną usługę
świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika
poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których
Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych
elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji
prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni.
Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej
części niniejszej polityki prywatności.

2.5.  Konto Użytkownika lub Konto – konto
Użytkownika założone na platformie internetowej Serwisu, umożliwiające dostęp
do zakupionych szkoleń i produktów.

2.6.  Formularz – miejsca na Stronie, które
umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w
nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu
kontaktu z Użytkownikiem.

2.7.  RODO – oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

3.    
DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA

3.1.  Jakie dane zbieramy i w jakim celu?
Zakres i cel zbierania danych zależy tego, z jakich usług korzystasz w ramach
serwisów internetowych Administratora:

3.1.1. 
Przetwarzanie danych osobowych osób
odwiedzających stronę internetową.

3.1.1.1.      
W związku z korzystaniem ze strony
internetowej przetwarzamy następujące dane przesyłane przez Twoją przeglądarkę
na serwer:

a)    
adres IP,

b)    
data i godzina rozpoczęcia sesji,

c)    
informacje o strefie czasowej,

d)    
informacje o stronie źródłowej,

e)    
status dostępu/kod dostępu http,

f)      
adres strony z której nastąpiło wejście,

g)    
rodzaj przeglądarki,

h)    
system operacyjny i jego interfejs,

i)      
język i wersja oprogramowania przeglądarki.

3.1.1.2.      
Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do
prawidłowego działania strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i
bezpieczeństwa. Przetwarzanie ich odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.

3.1.1.3.      
Wyjaśnienia dotyczące plików cookies można
znaleźć w pkt 4 niniejszej Polityki Prywatności.

3.1.2. 
Przetwarzanie danych osobowych osób dokonujących
zakupów w serwisie.

3.1.2.1.      
Jeżeli złożyłeś zamówienie w serwisie na
produkty oferowane przez Administratora, zbieramy dane w postaci:

a)    
imienia i nazwiska;

b)    
adresu e-mail;

c)    
adresu zamieszkania;

d)    
numeru telefonu;

e)    
adres portfela;

f)      
jeżeli chcesz otrzymać fakturę, dodatkowo
potrzebujemy numeru NIP oraz danych do faktury, w tym nazwy i adresu siedziby
firmy.

3.1.2.2.      
Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe
jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem
przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.1.2.3.      
Dane osobowe są przetwarzane:

a)    
w celu realizacji zamówienia (w tym
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

b)    
w celu realizacji obowiązków ustawowych
ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów
podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności
wystawienia rachunku lub faktury za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie –
podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

c)    
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

d)    
w celach archiwalnych i statystycznych –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty;

e)    
założenie konta użytkownika.

3.1.3. 
Przetwarzanie danych osobowych osób
zakładających konto użytkownika.

3.1.3.1.      
Dokonując transakcji w serwisie, po opłaceniu
zamówienia, zostaje utworzone automatycznie konto użytkownika w serwisie akademiageozoo.pl.
Utworzenie konta jest niezbędne dla możliwości korzystania z nabytych w
serwisie produktów. Do utworzenia konta użytkownika w serwisie wykorzystywane
są dane podane przez Ciebie w procesie dokonywania zakupów tj. imię, nazwisko,
adres e-mail.

3.1.3.2.      
Możesz fakultatywnie podać w ramach konta
dodatkowe informacje, takie jak:

a)    
umiejętność/zawód;

b)    
notka biograficzna;

c)    
link do profilu społecznościowego;

d)    
zdjęcie;

e)    
zdjęcie na okładkę.

3.1.3.3.      
Dane osobowe są przetwarzane:

a)    
w celu świadczenia usług związanych z
prowadzeniem i obsługą konta w danym serwisie – podstawą prawną przetwarzania
jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych
podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

b)    
w celu informowania Cię o okolicznościach
dotyczących danego serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na
informowaniu o prowadzonej przez nas działalności;

c)    
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

3.1.4. 
Przetwarzanie danych osobowych osób zapisujących
się na newsletter.

3.1.4.1.      
Jeśli podałeś nam w tym celu swoje imię i
adres e-mail, świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji
handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług. Podanie tych
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

3.1.4.2.      
Dane osobowe są przetwarzane:

a)    
w przypadku kierowania do użytkownika treści
marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą;

b)    
w celach analitycznych i statystycznych –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na
prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia
stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty;

c)    
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

3.1.4.3.      
W każdej chwili wyrażoną zgodę możesz odwołać:

a)    
przez kliknięcie linku na końcu maila,
anulującego subskrypcję;

b)    
przez napisanie wiadomości o zaprzestaniu
wysyłania newslettera na adres: akademia@geozoo.pl.

3.1.5. 
Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących
się poprzez wiadomość e-mail.

3.1.5.1.      
W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za
pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazujesz nam jednocześnie swoje imię i
adres e-mail jako nadawca wiadomości. Możesz zostać poproszony o podanie
dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy,
której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy
związanej z serwisem.

3.1.6. 
Przetwarzanie danych osobowych osób w social
media i osób komentujących treści w serwisach.

3.1.6.1.      
Nasz profil w serwisie: Facebook są
publiczne. Odwiedzając nasz profil, udostępniasz nam swoje dane osobowe np.:

a)    
nazwę konta;

b)    
komentarze;

c)    
polubienia;

d)    
identyfikatory internetowe;

e)    
adres IP urządzenia, z którego korzysta.

3.1.7. 
Jeśli komentujesz treści w naszym serwisie,
udostępniasz nam swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail. 

3.1.8. 
Jeśli wystawiasz opinie o produkcie w naszym
serwisie, udostępniasz nam swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail. 

3.1.9. 
Dane te są przetwarzane w celu: umożliwienia
nam efektywnego prowadzenia naszego serwisu, profilu lub bloga w związku z
promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów oraz
komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu naszej
działalności, poprawie jakości świadczonych przez nas usług a także bieżącej
komunikacji z użytkownikami profili, fanpage lub bloga.

3.2.  Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

3.2.1. 
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju
świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a)    
przez czas świadczenia usługi;

b)    
do czasu wycofania wyrażonej zgody;

c)    
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

d)    
do czasu skutecznego żądania usunięcia
danych.

3.2.2. 
Okres przetwarzania danych może być
przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie,
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

3.3.  Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do
przetwarzania Twoich danych osobowych?

3.3.1. 
Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób,
których dane przetwarzamy, w tym prawo:

a)    
dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;

b)    
sprostowania danych;

c)    
usunięcia danych;

d)    
ograniczenia przetwarzania

e)    
przenoszenia danych; 

f)      
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem
zgody);

g)    
wniesienia sprzeciwu;

h)    
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.3.2. 
W przypadku chęci skorzystania ze swoich
praw, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami.

3.4.  Komu są udostępniane dane osobowe?

3.4.1. 
Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów
są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Takie
podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z
zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli
sposobu przetwarzania powierzonych przez nas danych.

3.4.2. 
Lista powierzeń:

3.4.2.1.      
Nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, KRS: 0000594747, NIP: 6751402920 – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze.

3.4.2.2.      
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta
18, 00-850 Warszawa, KRS: 0000025237 – w celu obsługi płatności.

3.4.2.3.      
mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Prostej 18, 00-850 Warszawa, KRS: 0000590484, NIP: 5223047892 – w celu obsługi
płatności.

3.4.2.4.      
PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa
8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 – w celu obsługi płatności.

3.4.2.5.      
IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, KRS: 0000281947, NIP: 8981647572 – w celu
korzystania z systemu do księgowania i fakturowania, w którym przetwarzane są
Twoje dane.

3.4.2.6.      
MailerLite Limited, an Irish registered
company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland –
w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane,
jeżeli zapisałeś się do newslettera.

3.4.2.7.      
Google Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS:
0000240611, NIP: 5252344078
– w celu korzystania z usług Google.

3.4.2.8.      
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal
Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland – w zakresie korzystania z narzędzi
reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy
niestandardowych odbiorców.

3.4.2.9.      
Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom
zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia
pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej,
informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom,
itd.

3.4.2.10. 
Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu
realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i
księgowością.

3.4.3. 
Dane mogą być udostępniane także naszym
Partnerom, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług, w tym usług
dostępu do kursów, a także podmiotom świadczącym usługi płatnicze i inne
niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności serwisów.

3.4.4. 
W innych przypadkach dane osobowe mogą być
ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

3.5.  Czy powołaliśmy inspektora ochrony danych?

3.5.1. 
Administrator Danych Osobowych niniejszym
informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje
samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3.5.2. 
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego
dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z
prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu
przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych
danych.

3.6.  Czy profilujemy twoje dane?

3.6.1. 
Dane osobowe Użytkownika nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na
prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

3.6.2. 
W ramach strony internetowej i technologii
śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym
spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika
(głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego
wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych
przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym
dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte
informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez
Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np.
płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

3.6.3. 
Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu
wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki
Użytkownika.

3.7.  Media społecznościowe.

3.7.1. 
W serwisach używane są wtyczki i inne
narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak
Facebook, Google.

3.7.2. 
W związku z korzystaniem z serwisów, które
zawierają taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z
serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość
wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej
przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy
otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła dany serwis, nawet
jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat
zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę
przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery
znajdują się w USA) i tam przechowywana.

3.7.3. 
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów
społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować
wizytę w serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. W
przypadku użycia przez Ciebie danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to
odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego
usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w
danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa
kontakty.

3.7.4. 
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich
dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również
możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce
prywatności poszczególnych usługodawców.

a)    
Facebook
https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

b)    
YouTube,
Google –
https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.7.5. 
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe
przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym serwisie
bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed
wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest
także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując
odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokujące skrypty.

4.    
POLITYKA COOKIES

4.1.  Pliki cookies i inne technologie śledzące

4.1.1. 
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie
inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze
doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

4.1.2. 
Cookies to niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie,
smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

4.1.3. 
Informacje zebrane na podstawie plików
cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani
partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą
uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

4.2.  Zgoda na cookies.

4.2.1. 
Podczas pierwszej wizyty w naszych serwisach,
wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z
pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu
narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto,
zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w
ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron
internetowych, które stosują cookies.

4.2.2. 
W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies
ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

4.2.3. 
W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie
przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies
może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu
elektronicznym.

4.3.  Rodzaje plików cookies.

4.3.1. 
Pliki cookies podstawowe – instalowane, jeśli
wyrażono zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim
urządzeniu elektronicznym. W ramach plików cookies podstawowych wyróżniamy
techniczne i analityczne.

4.3.1.1.      
Pliki cookies techniczne – są niezbędne, aby
strona internetowa mogła prawidłowo działać. Pliki cookies wykorzystywane są
aby:

a)    
zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony
internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,

b)    
dostosowywać treść do Twoich wyborów mających
techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,

c)    
zapamiętać, czy wyrażano zgodę na
wyświetlanie niektórych treści.

4.3.1.2.      
Pliki cookies analityczne – są niezbędne, aby
rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań
marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie
strony internetowej. Można je wykorzystywać, aby:

a)    
badać statystyki dotyczące ruchu na stronie
internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),

b)    
wykrywać różnego rodzaju nadużycia np.
sztuczny ruch internetowy (boty).

4.3.2. 
Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim
urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookies techniczne.

4.3.3. 
Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim
urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich
ręcznego usunięcia przez Ciebie.

4.4.  Cookies podmiotów trzecich.

4.4.1. 
Nasza strona, podobnie jak większość
współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez
podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących
od podmiotów trzecich.

4.4.2. 
Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies
zostało opisane poniżej.

4.5.  Analiza i statystyka.

4.5.1. 
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk
strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i
przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony
na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google
Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W
ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość
zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z
cookies analitycznych, czy nie.

4.6.  Marketing.

4.6.1. 
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich
jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z
wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta (dawniej Facebook). W ramach
ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie
przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

4.7.  Narzędzia społecznościowe.

4.7.1. 
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji
społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach
społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z
tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów
serwisów społecznościowych takich jak Facebook.

4.7.2. 
Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu
YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy
Google LLC dotyczące usługi YouTube.

4.8.  Logi serwera.

4.8.1. 
Korzystanie ze strony wiąże się z
przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde
zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

4.8.2. 
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i
czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z
jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4.8.3. 
Dane zapisane w logach serwera nie są
kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są
wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

4.8.4. 
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał
pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5.    
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej
Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której
przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw
prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na:

a)    
nowe przepisy prawa;

b)    
nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za
nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

5.2.  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w
razie potrzeby aktualizowana.

5.3.  Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje
od 01.01.2023 roku.