Dane zamawiającego

Informacje dodatkowe

Jeżeli chcesz dokonać zakupu na firmę prosimy o wysłanie wiadomości podając jaki kurs, ile sztuk, nazwę, NIP oraz adres firmy na skrzynkę e-mail: akademia@geozoo.pl

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
Kurs Żywienia Psa  × 1 499,00 
Kwota 499,00 
Do zapłaty 499,00 
 • Zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy płatności.

  Choose bank:

  Administratorem danych osobowych jest mElements S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18   Read more
  Dane osobowe podane przez Kupującego zostaną wykorzystane przez mElements S.A.w celu realizacji transakcji płatniczej.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez mElements S.A. jest umowa o świadczenie usługi „Integratora Płatności „Paynow””.
  Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
  • instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad mElements S.A. np. KNF, UOKiK;
  • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu usług na naszą rzecz.
  Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat po rozwiązaniu umowy przez którąś ze stron (na wypadek sporu sądowego). Po upływie powyższych okresów, mElements zanonimizuje dane osobowe.
  Kupujący ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Kupujący ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie uodo.gov.pl . Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności.
  Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez mElements znajdziesz w Polityce prywatności
  Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mElements S.A, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@melements.pl

Administratorem Twoich danych osobowych będzie AS Wirtualny Rozwój Osobisty, NIP: 8862952381. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz w celach analitycznych, a jeżeli wyraziłeś stosowną zgodę - również w celu przesyłania newslettera.